Werkwijze therapie

De therapie of dieptecoaching begint altijd met een intake-fase. Deze fase dient onder meer als kennismaking. Het is heel belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij het contact met mij, zodat we goed met elkaar aan het werk kunnen. Tijdens het intake-gesprek gaan we uitgebreid in op je vraag of probleem: wat zijn de achtergronden hiervan? Welk patronen zijn er ontstaan? Hoe heb je gehandeld en waarom? Wat speelde er? Wat wil het probleem je vertellen? Hoe kun je je gevoel en verstand bij elkaar brengen? Wat voor zin wil jij aan het leven geven? In de therapie diepen we de vraagstukken samen verder uit.

In eerste instantie is het de bedoeling dat je wekelijks komt om aan je probleem te werken. Na verloop van tijd worden de sessies geleidelijk afgebouwd. Tussen de sessies door geef ik je  opdrachten mee naar huis om zelf mee aan de slag te gaan.

Droomanalyse
Er is ook de mogelijkheid om een droom uit te diepen. Het kan een droom zijn die veel impact op je heeft gehad of een droom die steeds terugkomt. Dromen kunnen je inzicht geven in je ontwikkeling. Als je gedroomd hebt en je wilt daarvan leren, dan kun je die droom het beste zo snel en letterlijk mogelijk opschrijven. Zo kunnen we de informatie van de droom zo volledig mogelijk benutten. Een droomanalyse wordt ook vaak als onderdeel van de therapie ingezet.

Om door te dringen tot de onbewuste gebieden van de geest, gebruik ik diverse therapeutische technieken, zoals:

-Actieve imaginatie
-Droomanalyse
-Tekeningen
-Symboliek (mythen en sprookjes)
-Kosmologie

Al deze technieken hebben als doel de onbewuste oorzaken of factoren van levensproblemen in kaart te brengen. Deze vorm van therapie gaat er namelijk vanuit dat bewust ervaren problemen of klachten een on(der)bewuste oorzaak hebben. We gaan daarom kijken naar wat er in je onderbewuste speelt, en hoe dit in je dagelijks leven terug komt. Er komt een persoonlijk thema naar boven dat achter de vragen, conflicten en concrete klachten ligt.

Nadat de dieper liggende oorzaken duidelijk zijn, gaan we aan de slag om deze op een positieve manier in te zetten in de praktijk. Hiervoor gebruiken we ook cognitieve en gedragsmatige technieken, die het ik-besef en de ik-sterkte bekrachtigen.